Garden of Trauma/Traumehagen

GARDEN OF TRAUMA

I know all the plants

living and growing

in my Garden of Trauma.

Flowers beautiful,

thorns sharp,

and I can handle the sight of blood.

Wandering in the Garden of Trauma,

I collect knowledge about the plants that grow here.

Their poison, their medicine.

Like sharp-tailed scorpions

they poke holes

in any new or old boil.

The rotting and the sprouting.

Tombstones covered in moss

and framed by wild bushes.

It sleeps and grows in restless symbiosis.

*

TRAUMEHAGEN

Jeg kjenner til alle de vekster

som bor og gror

i mn Traumehage.

Blomster vakre,

torner skarpe,

og jeg tåler å se blod.

Vandrende i Traumehagen,

samler jeg kunnskap om vekstene som gror her.

Deres gifter, deres medisin.

Som skorpioner med skarpe haler

stikker de hull

på enhver ny eller gammel byll.

Det råtne og det spirende.

Mosegrodde gravstener

omgitt av ville buskas.

Det sover og gror i en hvileløs symbiose.

Advertisements

The Beauty Of Trust/Tillitens Skjønnhet

Klikk her for å lese den norske versjonen!

Pax offers plenty of life wisdom if one just observes him.

I have often looked at Pax and thought to myself how incredibly trustful he is. Not just to mum who cares for him, but also to me when I come to visit. He knows that we wish him nothing but goodness. It`s beautiful.

When I play with Pax, with a stick with feathers attached it for example – nothing exists but his face and the toy. It`s like a beam of energy forms between his eyes and the stick. In this moment, he is being fully enveloped in his cat nature.

After playing, he becomes aware of the rest of the world again, aware of his own body, his fur that has been ruffled by the playing, and the mess he`s made in the room ;D

See how alive he looks. He is being himself, he is doing what he is born to do.

When he wants to relax and cuddle, he is aware of his whole self, from head to tail. His senses are receptive and unguarded. He knows he is surrounded by people who love him. Even if we touch his paws, even squeeze them a bit, he doesn`t move a muscle. He can`t imagine anyone doing anything bad to him in any way. It makes me happy that he feels so trustful. And I also feel very protective of him because of it:)

20150330_19514820150615_213531

*

Pax tilbyr mengder av livsvisdom hvis man bare observerer ham.

Jeg har ofte sett på Pax og tenkt for meg selv, hvor utrolig tillitsfull han er. Ikke bare overfor mamma som tar seg av ham, men også overfor meg, når jeg kommer på besøk. Han vet at vi bare vil ham vel. Det er vakkert.

Når jeg leker med Pax, med en pinne med fjær på tuppen for eksempel – så er det ingenting som eksisterer bortsett fra ansiktet hans og pinnen. En stråle av energi former seg liksom mellom øynene hans og pinnen. I dette øyeblikket, er han fullstendig inne i sin kattenatur.

Etter leken, blir han oppmerksom på resten av verden igjen, han blir oppmerksom på sin egen kropp, pelsen som har blitt bustete etter leken, og rotet han har laget i rommet ;D

Se så levende han ser ut. Han er seg selv. Han gjør det han er født til å gjøre.

Når han vil slappe av og kose, så er han tilstede i hele kroppen sin. Fra nese til halespiss. Han er oppmerksom på hele seg, hele sanseapparatet er mottagelig og ubeskyttet. Han vet at han er omgitt av mennesker som er glad i ham. Han lar oss til og med ta på potene hans, klemme forsiktig på dem, og han beveger ikke en muskel. Han kan ikke forestille seg at noen skulle ønske å gjøre ham noe vondt på noen som helst måte. Det gjør meg glad at han er så tillitsfull. Og nettopp derfor føler jeg meg også veldig beskyttende overfor ham:)

20150330_19514820150615_213531